Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Les adjectifs possessifs - Τα κτητικά επίθετα
La Tour Eiffel


Το κτητικό επίθετο συμφωνεί με το γένος και τον αριθμό του ονόματος που 
προσδιορίζει  (κτήμα).  Με τον κτήτορα συμφωνεί ως προς το πρόσωπο (α', β' ή γ').

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

A)   Ένας κτήτορας  -  ένα κτήμα

*  Για τις αρσενικές λέξεις:  mon, ton, son 
*   Για τις θηλυκές λέξεις: ma, ta, sa

 *  Για λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν ή h: mon, ton, son

 Ένας κτήτορας  -  πολλά κτήματα

Και για τα δυο γένη:  mes, tes, ses


B)  1 .  Πολλοί κτήτορες  -  ένα κτήμα

Δεν υπάρχει διάκριση γένους εδώ, και για το αρσενικό και για το θηλυκό

notre, votre, leur

Πολλοί κτήτορες  -  πολλά κτήματα

nos, vos, leurs

                                           Notre Dame de Paris


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου