Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Noms de pays et adjectifs de nationalité

     La Grèce                                       L’ Angleterre
Le Portugal                                   La France
                                   
Le Canada                                    L’Espagne
   Le Japon                                       La Belgique
                                                                                        
Les Pays-Bas                                La Norvège
    La Pologne                                   Le Danemark
L’Iran                                           L’Irak
              Israël                                           Le Maroc         
  La Chine   
La Suisse
     Les Etats-Unis       
     La Roumanie  
   L’Irlande
  L' Italie
         Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου