Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Les couleurs et les nombres
Les nombres de cinquante à cent                (50 – 100)


cinquante et un     51
cinquante-deux     52
cinquante-trois      53
cinquante-quatre  54
cinquante-cinq       55
cinquante-six          56
cinquante-sept       57
cinquante-huit       58
cinquante-neuf      59
soixante                  60


*****


soixante et un           61
       soixante-deux           62        
soixante-trois            63
soixante-quatre        64
soixante-cinq            65
soixante-six              66
soixante-sept            67
soixante-huit            68
soixante-neuf           69
soixante-dix             70


          *****

soixante et onze      71
soixante-douze       72
soixante-treize       73
soixante-quatorze  74
soixante-quinze      75
soixante-seize         76
soixante-dix-sept    77
soixante-dix-huit    78
soixante-dix-neuf    79
 quatre-vingts          80

   *****

quatre-vingt-un                81 
quatre-vingt-deux           82
            quatre-vingt-trois            83             
     quatre-vingt-quatre        84      
             quatre-vingt-cinq           85             
quatre-vingt-six              86
     quatre-vingt-sept            87     
             quatre-vingt-huit             88              
         quatre-vingt-neuf             89          
     quatre-vingt-dix              90     


  *****

quatre-vingt-onze     91
quatre-vingt-douze      92   
    quatre-vingt-treize      93      
quatre-vingt-quatorze     94      
quatre-vingt-quinze        95     
quatre-vingt-seize           96     
   quatre-vingt-dix-sept       97         
   quatre-vingt-dix-huit        98         
     quatre-vingt-dix-neuf      99          
                      cent            100     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου