Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Bonjour! Comment allez-vous?Saluer                   Χαιρετώ
Bonjour !                Καλημέρα!
Salut !                    Γεια! (μεταξύ φίλων, όταν ερχόμαστε και όταν φεύγουμε) 
Au revoir !              Γεια σου! Γεια σας! (για όλους, όταν φεύγουμε) 
A demain !             Τα λέμε αύριο! Θα ιδωθούμε αύριο!
A bientôt !              Τα λέμε σύντομα! Θα ιδωθούμε σύντομα!

Prendre contact                           Επικοινωνώ               
Comment ça va ?                           Πώς είσαι ; Πώς είστε;  
Ça va ?                                          Είσαι καλά ; Είστε καλά ;
Ça va bien ?                                   Είσαι καλά ; Είστε καλά ;
Tu vas bien ? Vous allez bien ?        Είσαι καλά ; Είστε καλά ;
…..                                                .......
Ça va bien                                     Είμαι καλά 
Ça va très bien !                             Είμαι πολύ καλά 
Ça va mal                                      Είμαι άσχημα
Comme ci comme ça                     Έτσι κι έτσι


 Se présenter                                  Παρουσιάζομαι
Comment tu t’appelles ?                    Πώς ονομάζεσαι ;    
Comment vous vous appelez ?           Πώς ονομάζεστε ;
Je m’appelle Marie                            Ονομάζομαι Μαρία
Moi, c’est Marie                                Εγώ, είμαι η Μαρία
Je m’appelle Monique Leblanc           Ονομάζομαι Μονίκ Λεμπλάν 

Poser des questions                        Κάνω ερωτήσεις
Qu’est-ce que c’est ?                        Τι είναι αυτό ;  
Qui est-ce ?                                      Ποιος είναι; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου